Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
30 - rozwiń Czy w budżecie na 2019r. zostały uwzględnione dochody z wpłat mieszkańców w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prawa uzytkowania zapytanie Janusz Wojciech Winnicki 2019-02-10 2019-01-22
29 - rozwiń w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019r. ustawy o przeksztalceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci czy Samorząd zamierza w najbliższym czasie zająć się tą sprawą zapytanie Janusz Wojciech Winnicki 2019-01-15 2019-01-22
28 - rozwiń obwodnica Czarnego w strategii wjewódzkiej interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-01-15 2019-01-22
27 - rozwiń spalanie w piecach plastików i innych chemicznych wytworów interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2019-01-15 2019-01-22
26 - rozwiń wykonanie oświetlenia na nowo powstałym parkingu za blokiem przy ulicy Plac Wolności 1 interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-01-15 2019-01-22
25 - rozwiń wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 202 na ulicy Szzosowej w Czarnem interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-01-15 2019-01-22
24 - rozwiń remont chodnika oraz uprzątnięcie brzegu rzeki Czernica w ciągu czarneńskiej promenady interpelacja Tomasz Daniel Satyła 2019-01-15 2019-01-22
23 - rozwiń wykonanie doraźnej naprawy drogi gminnej nr 256 Gliniana Góra Bińcze interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-01-15 2019-01-22
22 - rozwiń podjęcie dzialań w sprawie udrożnienia urządzeń melioracyjnych Wiśniowa Aleja Bińcze interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-01-15 2019-01-22
21 - rozwiń podjęcie działan w sprawie naprawy lub remontu ogrzewania w remizie OSP Bińcze interpelacja Bartosz Ryszard Badziński 2019-01-15 2019-01-22
20 - rozwiń gminna strzelnica interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-12-28 2019-01-10
19 - rozwiń doświetlenie przejść dla pieszych w mieście interpelacja Mariusz Kopczak 2018-12-17 2018-12-18
18 - rozwiń stan techniczny kamer na terenie miasta,obszar monitorowania , możliwość odtwarzania materiału, jakośc odtwarzania interpelacja Mariusz Kopczak 2018-12-17 2018-12-28
17 - rozwiń bieżące remonty dróg gminnych nieutwardzonych(drogi polne) kruszywem budowlanych w sołectwie Nadziejewo interpelacja Zdzisław Orzłowski 2018-12-17 2018-12-18
16 - rozwiń termin wykonania oświetlenia przy nowo wybudowanej drodze w Nadziejewie,przy stawie i posesji nr 20 interpelacja Zdzisław Orzłowski 2018-12-17 2018-12-18
15 - rozwiń usunięcie usterek-uszkodzeń powstałych w wyniku termomodernizacji świetlicy w Nadziejewie interpelacja Zdzisław Orzłowski 2018-12-17 2018-12-28
14 - rozwiń plany zaagospodarowania pomieszczeń po policji oraz byłej biblioteki miejskiej zapytanie Piotr Jan Balcerowicz 2018-12-17 2018-12-18
13 - rozwiń wizualizacja inwestycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-12-17 2018-12-27
12 - rozwiń lokalizacja toalety miejskiej interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
11 - rozwiń nazwa ronda w Czarnem interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
10 - rozwiń ekwiwalent za niewykorzystywane urlopy interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
9 - rozwiń regulacje prawne dotyczące zasad przejmowania dróg wewnętrznych interpelacja Piotr Jan Balcerowicz 2018-11-30 2018-12-14
8 - rozwiń remont/budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Czarnem interpelacja Mariusz Kopczak 2018-11-30 2018-12-14
7 - rozwiń naprawa,remont poboczy przy ul.Ogrodowej interpelacja Mariusz Kopczak 2018-11-30 2018-12-14
6 - rozwiń zagospodarowanie drewna po wycince drzew w parku miejskim w Czarnem zapytanie Janusz Wojciech Winnicki 2018-11-30 2018-12-14
5 - rozwiń doświetlenie przejścia między osiedlem WDM a miastem za rzeką interpelacja Janusz Wojciech Winnicki 2018-11-30 2018-12-14
4 - rozwiń stan zaawansowania prac związanych z pozwem zbiorowym przeciwko Tadeuszowi Szubarczykowi -pracownikowi IPN interpelacja Tadeusz Adam Żyła 2018-11-30 2018-12-14
3 - rozwiń w sparwie budowy drogi gminnej z miejscowości Łoża do miejscowości Raciniewo w systemie połozenia płyt JUMBO interpelacja Ireneusz Raplis 2018-11-30 2018-12-14
2 - rozwiń w sprawie budowy chodnika i poszerzenie drogi powiatowej 2529G w miejscowości Wyczechy w kierunku miejscowości Domisław interpelacja Ireneusz Raplis 2018-11-30 2018-12-14
1 - rozwiń budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 201 w miejscowości Wyczechy interpelacja Ireneusz Raplis 2018-11-30 2018-12-14